ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
21:13EC283ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica2.
21:23Os2484ZSSKSKALICA NA SLOVENSKUGbely zastávka1. vľ
21:34Os2037ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICASekule1.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby