ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
09:53Os7512ZSSKVRÚTKYHorná Štubňa zastávka2.
10:17Os5612ZSSKPRIEVIDZASklené pri Handlovej1.
11:53Os7516ZSSKVRÚTKYHorná Štubňa zastávka1.
12:12Os7547ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICATurček2.
12:17Os5616ZSSKPRIEVIDZASklené pri Handlovej1.
12:53Os7518ZSSKVRÚTKYHorná Štubňa zastávka1.
13:53Os7520ZSSKVRÚTKYHorná Štubňa zastávka1.
14:17Os5620ZSSKPRIEVIDZASklené pri Handlovej2.
Vlak 5612 - má v úseku Remäta - Handlová plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby