ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:26Os7577ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAKremnica3.
15:20Os7574ZSSKVRÚTKYTurček2.
16:23Os7579ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAKremnica3.
16:25Os7576ZSSKVRÚTKYTurček2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby