ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:24Os7507ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAKremnica3.
15:20Os7504ZSSKVRÚTKYTurček2.
16:24Os7509ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAKremnica3.
16:26Os7506ZSSKVRÚTKYTurček2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby