ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
07:10Os7545ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAZvolen osobná stanica4.
07:21Os5706ZSSKLEVICEJalná3.
08:04Os5705ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAZvolen osobná stanica5.1
12:12Os5220ZSSKNOVÉ ZÁMKYJalná3.
12:38Os6116ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAZvolen osobná stanica2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby