ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
07:07Os4809ZSSKKOMÁRNOJatov3.1
07:21REX1878ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAŠaľa4.
07:48Os4606ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAŠaľa4.
08:13Os4607ZSSKNOVÉ ZÁMKYJatov3.
09:48Os4610ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAŠaľa4.
10:13Os4611ZSSKNOVÉ ZÁMKYJatov3.
11:48Os4614ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAŠaľa4.
12:13Os4615ZSSKNOVÉ ZÁMKYJatov3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby