ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
04:10Os4670ZSSKBRATISLAVA-PETRŽALKATvrdošovce3.
04:40Os4604ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATvrdošovce3.
05:04Os4641ZSSKŠTÚROVOĽudovítov4.
05:40Os4608ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATvrdošovce3.
06:05Os4601ZSSKNOVÉ ZÁMKYĽudovítov4.
06:15RR850ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAŠaľa3.
07:05Os4640ZSSKGALANTATvrdošovce3.
07:19Os4643ZSSKKOMÁRNOĽudovítov4.
07:32Os4612ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATvrdošovce3.
08:27Os4605ZSSKNOVÉ ZÁMKYĽudovítov4.
09:32Os4616ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATvrdošovce3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby