ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
19:36R815ZSSKKOŠICELučenec5.9
19:38Os6230ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
19:55Os6231ZSSKLUČENECPodkriváň5.
23:04Os6237ZSSKFIĽAKOVOPodkriváň5.
23:13Os6236ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby