ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
11:36R811ZSSKKOŠICELučenec5.25
12:04Os6214ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.5
12:25R812ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICADetva4.14
12:54Os6217ZSSKFIĽAKOVOPodkriváň5.
13:54Os6219ZSSKFIĽAKOVOPodkriváň5.
14:07Os6218ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
14:54Os6221ZSSKFIĽAKOVOPodkriváň5.
15:04Os6220ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
15:36R813ZSSKKOŠICELučenec5.
15:57Os6223ZSSKFIĽAKOVOPodkriváň5.
16:07Os6222ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
16:25R814ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICADetva4.
17:03Os6225ZSSKLUČENECPodkriváň5.
17:09Os6224ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICADetva4.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby