ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
07:15Os8507ZSSKKOŠICEŤahanovce3.2
07:20Os7807ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
07:28Os7806ZSSKPOPRAD-TATRYTrebejov24.
07:45Os8506ZSSKLIPANYTrebejov24.
08:22Os8509ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
08:34Os7809ZSSKKOŠICEŤahanovce3.1
08:45Os8508ZSSKPREŠOVTrebejov24.
09:36Os7810ZSSKPOPRAD-TATRYTrebejov24.
09:45Os8510ZSSKLIPANYTrebejov24.
10:15Os8513ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
10:26Os8512ZSSKPREŠOVTrebejov24.
10:33Os7813ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
11:36Os3422ZSSKŽILINATrebejov24.
12:15Os8517ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
12:33Os7817ZSSKKOŠICEŤahanovce3.
12:36Os7816ZSSKPOPRAD-TATRYTrebejov24.
12:45Os8516ZSSKLIPANYTrebejov24.
Vlak 8508 - má v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 8510 - má v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 8512 - má v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 8516 - má v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby