ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
20:23Os6231ZSSKLUČENECLučenec5.13
22:07Os6235ZSSKFIĽAKOVOLučenec5.
22:42Os6236ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICAPodrečany5.
23:33Os6237ZSSKFIĽAKOVOLučenec5.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby