ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
09:58Os3011ZSSKLEOPOLDOVTrnava13
10:02Os3012ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABáhoň24
10:18Os3813ZSSKGALANTATrnava13
10:33Os3812ZSSKBRATISLAVA-NOVÉ MESTOBáhoň2410
10:58Os3013ZSSKLEOPOLDOVTrnava13
11:02Os3014ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABáhoň24
11:18Os3815ZSSKGALANTATrnava13
11:40Os3814ZSSKBRATISLAVA-NOVÉ MESTOBáhoň24
11:58Os3015ZSSKLEOPOLDOVTrnava13
12:02Os3016ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABáhoň24
12:11Os3817ZSSKGALANTATrnava13
12:33Os3816ZSSKBRATISLAVA-NOVÉ MESTOBáhoň24
12:58Os3017ZSSKLEOPOLDOVTrnava13
13:02Os3018ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABáhoň24
13:18Os3819ZSSKGALANTATrnava13
13:33Os3818ZSSKBRATISLAVA-NOVÉ MESTOBáhoň24
13:58Os3019ZSSKLEOPOLDOVTrnava13
14:02Os3020ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABáhoň24
14:18Os3821ZSSKGALANTATrnava13
14:33Os3820ZSSKBRATISLAVA-NOVÉ MESTOBáhoň24
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby