ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
10:53Os6246ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.2
11:17Os6245ZSSKRIMAVSKÁ SOBOTABlhovce2.
12:53Os6248ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.
13:53Os6250ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.
14:36Os6247ZSSKJESENSKÉBlhovce2.
14:53Os6252ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.
15:17Os6249ZSSKRIMAVSKÁ SOBOTABlhovce2.
15:53Os6254ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.
16:53Os6256ZSSKFIĽAKOVOČamovce2.
Vlak 6245 - má v úseku Jesenské - Rimavská Sobota plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby