ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
10:14R811ZSSKKOŠICEŽarnovica3.22
11:42R836ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.
12:14R835ZSSKBANSKÁ BYSTRICAŽarnovica3.7
12:57Os5220ZSSKNOVÉ ZÁMKYTekovská Breznica3.
13:42R812ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.21
13:43Os5719ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICARudno nad Hronom2.
14:14R813ZSSKKOŠICEŽarnovica3.
14:44Os5224ZSSKNOVÉ ZÁMKYTekovská Breznica3.
15:42R840ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.
15:43Os5723ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICARudno nad Hronom2.
16:14R839ZSSKBANSKÁ BYSTRICAŽarnovica3.
16:14Os5722ZSSKLEVICETekovská Breznica2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby