ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
18:14R815ZSSKKOŠICEŽarnovica3.3
19:42R816ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.12
20:14R845ZSSKBANSKÁ BYSTRICAŽarnovica3.
20:15Os5766ZSSKLEVICETekovská Breznica3.
22:14R847ZSSKBANSKÁ BYSTRICAŽarnovica3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby