ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:57Os5220ZSSKNOVÉ ZÁMKYTekovská Breznica3.12
13:42R812ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.12
13:43Os5719ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICARudno nad Hronom2.
14:14R813ZSSKKOŠICEŽarnovica3.
14:44Os5224ZSSKNOVÉ ZÁMKYTekovská Breznica3.
15:42R840ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.
15:43Os5723ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICARudno nad Hronom2.
16:14R839ZSSKBANSKÁ BYSTRICAŽarnovica3.
16:14Os5722ZSSKLEVICETekovská Breznica2.
17:42R814ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKozárovce3.
17:43Os5727ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICARudno nad Hronom2.
18:14R815ZSSKKOŠICEŽarnovica3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby