ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
08:48Os4314RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica3311
09:13Os4315RJSKDUNAJSKÁ STREDABratislava-Vrakuňa35
09:13Os4316RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica3316
09:30Os4711ZSSKSENECBratislava predmestie22
09:32Os4710ZSSKBRATISLAVA-PETRŽALKABratislava-Petržalka22
09:39Os3813ZSSKGALANTABratislava predmestie33
09:45Os4318RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica33
10:13Os4317RJSKKOMÁRNOBratislava-Vrakuňa33
10:30Os4713ZSSKSENECBratislava predmestie22
10:32Os4712ZSSKBRATISLAVA-PETRŽALKABratislava-Petržalka22
10:39Os3815ZSSKGALANTABratislava predmestie33
10:45Os4320RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica33
11:13Os4319RJSKDUNAJSKÁ STREDABratislava-Vrakuňa33
11:30Os4715ZSSKSENECBratislava predmestie22
11:32Os4714ZSSKBRATISLAVA-PETRŽALKABratislava-Petržalka22
11:36Os3817ZSSKGALANTABratislava predmestie33
11:45Os4322RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABratislava hlavná stanica33
12:10IC44ZSSKWIEN HBFBratislava-Petržalka? Kol15
12:13Os4321RJSKKOMÁRNOBratislava-Vrakuňa33
12:30Os4717ZSSKSENECBratislava predmestie22
Vlak 4315 - má v úseku Orechová Potôň - Dunajská Streda plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 4317 - má v úseku Orechová Potôň - Dunajská Streda plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 4319 - má v úseku Orechová Potôň - Dunajská Streda plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 4321 - má v úseku Orechová Potôň - Dunajská Streda plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby