ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
13:32Os4818ZSSKNOVÉ ZÁMKYChotín4.
13:43Os4330RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKomárno závody3.
14:32Os4820ZSSKNOVÉ ZÁMKYChotín4.
14:33Os4334RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKomárno závody3.
15:32Os4822ZSSKNOVÉ ZÁMKYChotín4.
16:32Os4824ZSSKNOVÉ ZÁMKYChotín4.
16:37Os4342RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKomárno závody3.
17:32Os4628ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAChotín4.
18:32Os4828ZSSKNOVÉ ZÁMKYChotín4.
18:38Os4346RJSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAKomárno závody3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby