ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
10:22Os6612ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
11:50Os6615ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
12:22Os6616ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
13:50Os6619ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
14:22Os6620ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
15:50Os6623ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby