ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:57Os6604ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
06:30Os6606ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
07:35Os6605ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
08:22Os6608ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
09:50Os6611ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
10:22Os6612ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby