ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
14:22Os6620ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
15:50Os6623ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
16:22Os6624ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
17:50Os6627ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
18:42Os6628ZSSKLUČENECKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
19:50Os6631ZSSKUTEKÁČUtekáč2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby