ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
06:45Os6606ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
07:19Os6605ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
08:38Os6608ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
09:31Os6611ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
10:38Os6612ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
11:31Os6615ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby