ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
09:31Os6611ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.5
10:38Os6612ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
11:31Os6615ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
12:38Os6616ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
13:32Os6619ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
14:38Os6620ZSSKLUČENECČeské Brezovo3.
14:44Os6621ZSSKKOKAVA NAD RIMAVICOUKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby