ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
07:19Os6605ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
08:38Os6608ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
09:31Os6611ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
10:38Os6612ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
11:31Os6615ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
12:38Os6616ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby