ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
04:23Os6600ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
04:58Os6601ZSSKUTEKÁČKokava nad Rimavicou-Liešnica2.
06:13Os6604ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
06:45Os6606ZSSKLUČENECČeské Brezovo2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby