ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
11:25R931ZSSKKOŠICERožňava3.20
13:25R811ZSSKKOŠICERožňava3.2
14:34R814ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATornaľa3.
16:30R816ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATornaľa3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby