ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
10:30R812ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATornaľa3.
11:25R931ZSSKKOŠICERožňava3.
13:25R811ZSSKKOŠICERožňava3.5
14:34R814ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATornaľa3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby