ODCHODY / DEPARTURES
LEGENDA:
  1  ZMENA / CHANGE
  1  PLÁN / PLAN
LEGENDA:   1  ZMENA / CHANGE       1  PLÁN / PLAN
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:34R801ZSSKPREŠOVRožňava   3. 18
06:30RR910ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICATornaľa   3. 
07:25RR911ZSSKKOŠICERožňava   3. 
08:30RR912ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICATornaľa   3. 
10:30RR914ZSSKZVOLEN OSOBNÁ STANICATornaľa   3. 
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby