ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:46R801ZSSKPREŠOVMoldava nad Bodvou3.6
06:23R810ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAPlešivec3.
10:19R812ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAPlešivec3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby