ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
13:39R811ZSSKKOŠICEMoldava nad Bodvou3.5
14:20R814ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAPlešivec3.
16:19R816ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAPlešivec3.
17:37R813ZSSKKOŠICETurňa nad Bodvou3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby