ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:39Os5042ZSSKNITRAČakajovce1.2
05:56Os5001ZSSKPRIEVIDZAVýčapy-Opatovce1.
07:02Os5046ZSSKNITRAČakajovce2.8
07:04Os5047ZSSKTOPOĽČANYVýčapy-Opatovce1.
08:04Os5048ZSSKNITRAČakajovce1.
08:31Os5049ZSSKPRIEVIDZAVýčapy-Opatovce1.
09:31Os5012ZSSKNOVÉ ZÁMKYČakajovce1.
10:31Os5011ZSSKPRIEVIDZAVýčapy-Opatovce1.
Vlak 5001 - má v úseku Nováky - Prievidza plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5049 - má v úseku Nováky - Prievidza plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5011 - má v úseku Nováky - Prievidza plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby