ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
07:45Os5048ZSSKNITRAMýtna Nová Ves2.2
08:51Os5049ZSSKPRIEVIDZAChrabrany2.
09:12Os5012ZSSKNOVÉ ZÁMKYMýtna Nová Ves2.
10:51Os5011ZSSKPRIEVIDZAChrabrany2.
11:12Os5016ZSSKNOVÉ ZÁMKYMýtna Nová Ves2.
12:51Os5015ZSSKPRIEVIDZAChrabrany2.
13:12Os5020ZSSKNOVÉ ZÁMKYMýtna Nová Ves2.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby