ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
17:01Os5023ZSSKPRIEVIDZAKrušovce4.13
17:04Os5028ZSSKNOVÉ ZÁMKYChrabrany2.5
17:32REX1726ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAZbehy4.
18:41Os5531ZSSKPRIEVIDZAKrušovce1.
19:04Os5070ZSSKNITRAChrabrany4.
20:32REX1727ZSSKPRIEVIDZAChynorany4.
21:04Os5074ZSSKNITRAChrabrany2.
22:23Os5537ZSSKPRIEVIDZAKrušovce1.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby