ODCHODY / DEPARTURES
LEGENDA:
  1  ZMENA / CHANGE
  1  PLÁN / PLAN
LEGENDA:   1  ZMENA / CHANGE       1  PLÁN / PLAN
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:24RR11850ZSSKŠURANYRadava   BUS 
05:52Os5201ZSSKLEVICEPozba   BUS 
05:59Os5204ZSSKNOVÉ ZÁMKYRadava   BUS 
06:52Os5203ZSSKLEVICEPozba   BUS 
07:09Os5206ZSSKŠURANYRadava   BUS 
07:52Os5205ZSSKLEVICEPozba   BUS 
08:09Os5208ZSSKŠURANYRadava   BUS 
08:52Os5207ZSSKLEVICEPozba   BUS 
09:09Os5210ZSSKNOVÉ ZÁMKYRadava   BUS 
09:52Os5209ZSSKLEVICEPozba   BUS 
10:09Os5212ZSSKŠURANYRadava   BUS 
10:52Os5211ZSSKLEVICEPozba   BUS 
11:09Os5214ZSSKŠURANYRadava   BUS 
Vlak 11850 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5201 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5204 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5203 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5206 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5205 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5208 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5207 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5210 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5209 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5212 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5211 - v úseku Šurany - Levice má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
Vlak 5214 - v úseku Levice - Šurany má plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby