ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:56Os9112ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky4.6
13:00Os9111ZSSKHUMENNÉLada2.
13:22Os9210ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky3.
13:55Os9113ZSSKHUMENNÉLada3.
14:35Os9213ZSSKBARDEJOVFulianka3.
15:00Os9114ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky4.
15:01Os9115ZSSKHUMENNÉLada2.
15:22Os9212ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky3.
16:35Os9215ZSSKBARDEJOVFulianka3.
16:56Os9116ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky4.
17:00Os9117ZSSKHUMENNÉLada2.
17:22Os9214ZSSKPREŠOVŠarišské Lúky3.
18:35Os9217ZSSKBARDEJOVFulianka3.
Vlak 9111 - má v úseku Lipníky - Hanušovce nad Topľ plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby