ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:45Os4816ZSSKNOVÉ ZÁMKYBajč3.
13:15Os4819ZSSKKOMÁRNOChotín3.
13:45Os4818ZSSKNOVÉ ZÁMKYBajč3.
14:15Os4821ZSSKKOMÁRNOChotín3.
14:45Os4820ZSSKNOVÉ ZÁMKYBajč3.
15:15Os4823ZSSKKOMÁRNOChotín3.
15:45Os4822ZSSKNOVÉ ZÁMKYBajč3.
16:15Os4825ZSSKKOMÁRNOChotín3.
16:45Os4824ZSSKNOVÉ ZÁMKYBajč3.
17:15Os4827ZSSKKOMÁRNOChotín3.
17:45Os4628ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICABajč3.
18:15Os4829ZSSKKOMÁRNOChotín3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby