ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
09:14Os5111ZSSKLUŽIANKYKľačany3.
10:14REX1722ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICALeopoldov3.1
10:44Os5112ZSSKLEOPOLDOVLeopoldov zastávka3.
11:14Os5115ZSSKLUŽIANKYKľačany3.
11:47REX1723ZSSKPRIEVIDZAZbehy3.
12:44Os5116ZSSKLEOPOLDOVLeopoldov zastávka3.
13:14Os5119ZSSKLUŽIANKYKľačany3.
13:15Ex1062ARVSPRAHA HL.N.Leopoldov2.
14:14REX1724ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICALeopoldov3.
14:44Os5120ZSSKLEOPOLDOVLeopoldov zastávka3.
14:46Ex1061ARVSNITRANitra3.
Vlak 1062 - má v úseku Nové Mesto nad Váhom - Horné Srnie št. hr. plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby