ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:45Os5103ZSSKNITRAAlekšince3.
06:43Os5024ZSSKNOVÉ ZÁMKYAlekšince3.
06:54Os5102ZSSKLEOPOLDOVKľačany3.
08:16Os5021ZSSKLEOPOLDOVKľačany3.
09:07Os5107ZSSKLUŽIANKYAlekšince3.
10:46Os5106ZSSKLEOPOLDOVKľačany3.
11:07Os5109ZSSKLUŽIANKYAlekšince3.
Vlak 5024 - má v úseku Ivanka pri Nitre - Šurany plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby