ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
12:23REX1901ZSSKHUMENNÉBrekov1324
13:38REX1910ZSSKKOŠICEMichalovce13
13:50Os9114ZSSKPREŠOVNižný Hrabovec21
14:10Os9111ZSSKHUMENNÉBrekov21
14:23REX1903ZSSKHUMENNÉBrekov13
14:48Os8904ZSSKMICHAĽANYPusté Čemerné13
15:10Os9113ZSSKHUMENNÉBrekov21
15:38REX1912ZSSKKOŠICEMichalovce13
15:50Os9116ZSSKPREŠOVNižný Hrabovec21
16:10Os9115ZSSKHUMENNÉBrekov21
16:23REX1905ZSSKHUMENNÉBrekov13
17:03REX1907ZSSKHUMENNÉBrekov13
17:38REX1914ZSSKKOŠICEMichalovce13
17:50Os9118ZSSKPREŠOVNižný Hrabovec21
18:10Os9117ZSSKHUMENNÉBrekov21
18:23REX1909ZSSKHUMENNÉBrekov13
Vlak 1910 - má v úseku Bánovce nad Ondavo - Trebišov plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby