ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
05:02Os5803ZSSKZLATÉ MORAVCEKmeťovo2.
05:43Os5802ZSSKÚĽANY NAD ŽITAVOUMaňa zastávka2.
06:40Os5804ZSSKNOVÉ ZÁMKYMaňa zastávka2.
08:10Os5881ZSSKZLATÉ MORAVCEKmeťovoBUS
Vlak 5881 - má v úseku Úľany nad Žitavou - Vráble plánovanú náhradnú autobusovú dopravu
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby