ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
06:31Os5048ZSSKNITRAZemianske Kostoľany3.
07:43Os5001ZSSKPRIEVIDZAKoš3.
08:38REX1722ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICAZemianske Kostoľany3.
09:18REX1721ZSSKPRIEVIDZAPrievidza3.
09:54Os5016ZSSKNOVÉ ZÁMKYZemianske Kostoľany3.
10:10Os5049ZSSKPRIEVIDZAKoš3.
11:47Os5020ZSSKNOVÉ ZÁMKYZemianske Kostoľany3.
12:03Os5011ZSSKPRIEVIDZAKoš3.
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby