ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
11:51R605ZSSKKOŠICEPovažská Bystrica172
11:52Os3314ZSSKNOVÉ MESTO NAD VÁHOMDolné Kočkovce24
11:58Ex123ZSSKŽILINAPovažská Bystrica13
12:10Os3317ZSSKŽILINANosice13
12:11R604ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá247
12:14Ex126ZSSKPRAHA HL.N.Horní Lideč28b
12:20Os3262ZSSKHORNÍ LIDEČPúchov závody28
13:51R607ZSSKKOŠICEPovažská Bystrica17
13:52Os13318ZSSKNOVÉ MESTO NAD VÁHOMDolné Kočkovce24
13:58Ex125ZSSKŽILINAPovažská Bystrica13
14:10Os3321ZSSKŽILINANosice13
14:11R606ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá245
14:14Ex124ZSSKPRAHA HL.N.Horní Lideč28b
14:39Os3280ZSSKSTRELENKAPúchov závody28
15:51R609ZSSKKOŠICEPovažská Bystrica17
15:52Os3322ZSSKNOVÉ MESTO NAD VÁHOMDolné Kočkovce24
15:58Ex127ZSSKŽILINAPovažská Bystrica13
16:10Os3325ZSSKŽILINANosice17
16:11R608ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá24
16:14Ex122ZSSKPRAHA HL.N.Horní Lideč28b
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby