ODCHODY / DEPARTURES
ODCHODDRUHČÍSLODOPRAVCACIEĽOVÁ STANICASMER JAZDYNÁSTUPIŠTEKOĽAJMEŠKÁ
DEPARTURECATEGORYNUMBEROPERATORDESTINATIONDIRECTIONPLATFORMTRACKDELAY
10:51RR705ZSSKŽILINAPovažská Bystrica134
11:15RR710ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá24
11:51R605ZSSKKOŠICEPovažská Bystrica172
11:52Os3314ZSSKNOVÉ MESTO NAD VÁHOMDolné Kočkovce24
12:10Os3317ZSSKŽILINANosice13
12:11R604ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá2411
12:14Ex126ZSSKPRAHA HL.N.Horní Lideč28b
12:20Os3262ZSSKHORNÍ LIDEČPúchov závody28
12:48RR707ZSSKŽILINAPovažská Bystrica24
13:11RR712ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá24
13:17Os3355ZSSKŽILINANosice17
13:47Os3264ZSSKSTRELENKAPúchov závody28
13:51R607ZSSKKOŠICEPovažská Bystrica17
13:52Os3318ZSSKNOVÉ MESTO NAD VÁHOMDolné Kočkovce24
14:10Os3321ZSSKŽILINANosice13
14:11R606ZSSKBRATISLAVA HLAVNÁ STANICATrenčianska Teplá248
14:14Ex124ZSSKPRAHA HL.N.Horní Lideč28b
14:51RR709ZSSKŽILINAPovažská Bystrica24
14:52Os3266ZSSKHORNÍ LIDEČPúchov závody28
14:52Os3320ZSSKLEOPOLDOVDolné Kočkovce13
© ŽSR, akékoľvek využitie údajov bez súhlasu vlastníka je porušením zákona č. ......., autorský zákon, v platnom znení
Voľby